İnsanlara liderlik edin. Değişimi yönetin. Olumlu işveren-çalışan ilişkileri kurmak için gereken uzmanlığı öğrenin. Uygulamalı deneyim için kooperatif yerleşimi dahildir.

Genel bilgi

Program kodu
İKY
Süre
1 yıl
Kimlik
Ontario Koleji Mezuniyet Belgesi
Yerleşke
Gürcü@ILAC Toronto
Teslimat
Tam zamanlı

Giriş bilgileri

Başlangıç ​​tarihi
Ocak 2022

Program ücretleri

dönem
Ücret
1. Dönem
9,164,32 ABD doları
2. dönem
$8.402.50
Yaklaşık toplam program maliyeti*: $17.566,82
*Toplam tahmini maliyet. Ders materyalleri ektir ve dönemlere göre değişiklik gösterir.

Programın öne çıkan özellikleri

Mezun, aşağıdakileri güvenilir bir şekilde kanıtlamıştır:

 1. çalışan işe alma, seçme ve elde tutma planlarının ve süreçlerinin geliştirilmesine, uygulanmasına ve değerlendirilmesine katkıda bulunmak;
 2. performans yönetimi programının tasarım ve değerlendirmesine yönetmek ve katkıda bulunmak;
 3. çalışan oryantasyon, eğitim ve gelişim programları geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek;
 4. hem sendika dışı hem de sendikalı ortamlarda etkili çalışan ve işçi ilişkilerini kolaylaştırmak ve desteklemek;
 5. kuruluşun toplam ücret planının geliştirilmesini ve iletişimini araştırmak ve desteklemek;
 6. kurumsal sağlık ve güvenlik politikaları ve uygulamalarının geliştirilmesinde, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde başkalarıyla işbirliği yapmak;
 7. bilgi ihtiyaçlarını araştırmak ve analiz etmek ve insan kaynakları işlevini desteklemek için mevcut ve gelişmekte olan bilgi teknolojilerini uygulamak;
 8. organizasyonel etkinliği teşvik etmeyi amaçlayan organizasyonel gelişim stratejileri geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek;
 9. kuruluşun insan kaynakları fonksiyonu ile ilgili iletişim mesajlarını ve süreçlerini sunar ve değerlendirir;
 10. kendi mesleki gelişimini yönetmek ve insan kaynakları profesyonel uygulamasında süregelen yetkinliğin elde edilmesinde başkalarına liderlik sağlamak;
 11. bir organizasyonun iş planının insan kaynakları bileşenini kolaylaştırmak ve iletmek;
 12. araştırma yapmak, raporlar üretmek ve insan kaynakları uygulamalarında değişiklik önermek;
 13. iş kariyerleri ile çevresel açıdan sürdürülebilir uygulamalar kullanmak;
 14. Bir İK danışmanı veya girişimcilere İK hizmetleri sağlayan bir İK çalışanının bakış açısıyla girişimcilik başarısı ile ilgili kişisel özellikleri ve koşulları incelemek.

Kariyer fırsatları

Ekonominin tüm sektörlerinde kariyer fırsatları mevcuttur, çünkü ister özel ister kar amacı gütmeyen her kuruluşun bir insan kaynakları işlevi vardır. Bu programdan mezun olanlar, çeşitli Kanada ve uluslararası iş ve kamu sektörü ortamlarında insan kaynakları işlevlerini yönetmek için donatılmıştır. Mezunlar, imalat, perakende, bankacılık ve diğer finans kurumları, tıbbi tesisler, devlet daireleri, insan kaynakları danışmanlık firmaları, eğitim ve küçük işletmelerde çalışmaya hazırlanacaklardır.

Kabul şartları

12 Program Dersi
1 Kooperatif Çalışma Dönemi

Dersler

1. Dönem
HRMN 1007
İnsan kaynakları yönetimi
HRMN 1009
Çalışma Ekonomisi
HRMN 1010
İş kanunu
HRMN 1011
tazminat
HRMN 1013
Örgütsel Davranış
HRMN 1017
İşe Alım ve Seçme
2. dönem
HRMN 1006
İş sağlığı ve güvenliği
HRMN 1008
Eğitim ve Geliştirme
HRMN 1014
Finans ve muhasebe
HRMN 1016
İnsan Kaynakları Planlaması
HRMN 1022
Çalışan ve Çalışma İlişkileri
HRMN 1023
İnsan Kaynakları Analitiği